Week van het Digitaal Erfgoed 2017

Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed 2017 worden door het hele land bijeenkomsten rondom digitaal erfgoed georganiseerd. De Week wordt geopend op 7 april 2017 in Den Bosch tijdens de NDE-conferentie. In 2015 vond de eerste editie van de Week van het Digitaal Erfgoed plaats.

Over het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
Het NDE is een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van (digitaal) erfgoed. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed stimuleert hergebruik van gedigitaliseerd materiaal en heeft een sterke focus op de gebruiker(s).