11 april biedt uiteenlopende activiteiten:

  • Amsterdam: Workshop MakersLab ‘From Scratch’
  • Den Bosch: Netwerkbijeenkomst Vraag maar raak: beginnen met duurzame toegankelijkheid
  • Den Bosch: Workshop Scoremodel voor digitale duurzaamheid
  • Den Haag: Netwerkbijeenkomst De toekomst van onze digitale collectie
  • Scheveningen: Haardvuursessie met leveranciers collectiemanagementsoftware

Lees hieronder meer over de inhoud van de activiteiten en de inschrijving.

Workshop: Makers Lab ‘From Scratch’

10.00 – 17.00 uur, Amsterdam, Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)

Foto: S. Teunisse

In deze workshop gaan we letterlijk en figuurlijk ‘from scratch’ aan de slag met laagdrempelige software en hardware zoals Scratch en MakeyMakey , waarmee je zelf prototypes en uiteindelijk ook publiekproducten kunt bouwen met je fysieke en digitale collecties. Hoe kun je met nieuwe technologieën en nieuwe manieren van verhalen vertellen je publiek op andere manieren aanspreken? Hoe maak je een koppeling tussen je fysieke en digitale collecties en die van anderen? In de workshop gaan we aan de slag met het uitwerken van prototypes en ideeën aan de hand van voorbeelden, objecten of verhalen die jullie zelf aandragen vanuit de praktijk.

Voor wie: de workshop is vooral geschikt voor professionals die zich met de online en/of fysieke presentatie van collecties bezighouden. Ervaring met programmeren of technische kennis is niet nodig. Er is plaats voor ongeveer 25 deelnemers.

Klik hier om je aan te melden.

Netwerkbijeenkomst Vraag maar raak: beginnen met duurzame toegankelijkheid

10.00 – 12.30 uur, Stedelijk Museum, Den Bosch

Tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Vraag maar raak: beginnen met duurzame toegankelijkheid’ brengen wij kennisvragen en -aanbod bij elkaar. Dit is dé gelegenheid om een persoonlijk antwoord te krijgen op al uw vragen rondom de duurzame toegang tot digitale informatie, ongeacht het type informatie, het soort instelling of het bestandsformaat. U stuurt uw vraagstuk van tevoren in en wij zorgen dat er een expert op dat terrein aanwezig is. Ter plekke kunnen zij u adviseren of doorverwijzen en informeren over de mogelijkheden die het landelijke netwerk biedt. Omgekeerd heeft u misschien zelf ook kennis en ervaring in te brengen over bepaalde onderwerpen rondom digitale duurzaamheid, maar dit is niet noodzakelijk.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
(De aanmelding verloopt via de site van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed)

Workshop Scoremodel voor digitale duurzaamheid

13.30 – 16.30 uur, Stedelijk Museum, Den Bosch

Het Scoremodel Digitale Duurzaamheid is een laagdrempelige online tool die u kunt gebruiken als voorbereiding op een certificeringstraject. Na het doorlopen van een vragenlijst geeft het Scoremodel u inzicht in hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame toegang tot de digitale collectie. Ook volgen er uit de tool concrete actiepunten om mee aan de slag te gaan, om zo de meest urgente zaken (gedefinieerd als ‘hoog risico’) aan te pakken. In deze workshop wordt u begeleid in het invullen van het scoremodel voor uw eigen organisatie. De resultaten worden gedeeld met de groep en experts geven advies en toelichting op de onderwerpen en de resultaten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
(De aanmelding verloopt via de site van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed)

Besloten bijeenkomst op uitnodiging: De toekomst van onze digitale collectie

Workshop over de toekomst van de Digitale Collectie. De opbouw van het gedistribueerd netwerk erfgoedinformatie en de gevolgen voor thematische en provinciale platforms.

Bekijk het programma van deze bijeenkomst

Haardvuursessie: een goed gesprek met leveranciers

Foto: Riccardo Cuppini CC BY-NC-ND 2.0

Onder het genot van een goed glas rond een hartverwarmend haardvuur gaan het NDE en leveranciers van collectiemanagementsystemen met elkaar in gesprek. Juist deze leveranciers zijn een cruciale schakel voor collectiebeherende instellingen om hun erfgoedinformatie als linked data te kunnen gaan delen. Enno Meijers (NDE/KB) en Sjors de Valk (adviseur NDE/Bruikbaar) geven een toelichting op de beoogde architectuur en de groeifases die wij voor ons zien. Waar liggen kansen en mogelijkheden vanuit de architectuur gedacht? Hoe kunnen we stimuleren dat erfgoedinstellingen hun informatie gaan linken en gebruik maken van gemeenschappelijke services voor verrijking van hun collecties? Missen we daar nog iets? En als we zover kunnen gaan: wat is er nodig om vervolgstappen te zetten en welke rol spelen leveranciers? We bespreken de stappen die het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie dichterbij kunnen brengen.