Op 13 april organiseren we drie workshops:

  • Amsterdam: Workshop The story of our life
  • Amsterdam: Workshop LOD met film van EYE en het Nationaal Archief
  • Den Haag: Workshop Kostenmodel digitale duurzaamheid

Lees hieronder meer over de inhoud van de activiteiten en de inschrijving.

Verdiepingssessie en workshop: The story of our life

10.00 – 17.00 uur, Reinwardt Academie, Amsterdam

De belangstelling groeit voor het verzamelen, documenteren en doorvertellen van verhalen, tradities, sociale gewoonten, rituelen of uitdrukkingen. Dit minder tastbare erfgoed wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie. Voorbeelden zijn de Acht van Chaam, de cultuur van het Brabants worstenbroodje, het Sinterklaasfeest en de Indische rijsttafel. Tijdens een themadag verkennen we de mogelijkheden maar ook de problematiek van dit minder tastbare erfgoed. Waar ligt de uitdaging voor collectiebeherende instellingen? Wat zijn de raakvlakken met digital humanities? Kan het NDE als domeinoverstijgende samenwerking een rol spelen? De dag wordt geleid door specialisten van het Meertens Instituut, de Reinwardt Academie en het Landelijk Contact van Museumconsulenten.

Workshop Linked Open Data met film van EYE en het Nationaal Archief

10.00 – 17.00 uur, EYE Collectiecentrum, Amsterdam-Noord

Erfgoedinstellingen worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen om collectie-informatie via Linked Open Data (LOD) met elkaar te verbinden. Het aanbrengen van relevante verwijzingen is een belangrijke stimulans voor het hergebruik van collectie-informatie. In het kader van de Week van het Digitaal Erfgoed organiseert het Nationaal Archief (NA) in samenwerking met EYE Filmmuseum een op de praktijk gerichte workshop waar de problematiek van Linked Open Data (LOD) centraal staat. Doel van de workshop is het vergroten van  kennis en vaardigheden bij de deelnemers omtrent het maken van Linked Data bij erfgoedinstellingen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over basiskennis omtrent LOD. De praktijk wordt gesimuleerd aan de hand van  verschillende datasets afkomstig van  het NA en EYE met betrekking tot films uit de jaren 1930-1960 waaronder filmkeuringsrapporten, filmbeschrijvingen en waar mogelijk de films zelf. Het is de bedoeling een selectie van datasets van EYE om te zetten naar LOD en deze te koppelen aan de filmkeuringsrapporten die het NA het afgelopen jaar al heeft omgezet naar LOD.

De workshop wordt begeleid door Linked Data expert Gerard Kuys en Ed de Heer (NA). Het hebben van tools om LOD te maken is handig maar niet noodzakelijk. Om te kunnen werken dienen de deelnemers in het bezit te zijn van laptop (met oplader).

Klik hier om je aan te melden. Let op: de workshop biedt plaats aan ca. 10 deelnemers.

Workshop Kennismaken met het Nederlandse kostenmodel

13.30 – 16.30 uur, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

In deze workshop staat het Nederlandse kostenmodel voor digitale duurzaamheid centraal. Dit model helpt organisaties om de kosten die voortvloeien uit het duurzaam toegankelijk maken en houden van digitaal materiaal in kaart te brengen en te beheersen. Deelnemers aan de workshop leren meer over de totstandkoming van het kostenmodel, de werking en de resultaten ervan. Ook zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig om hun kennis te delen over het werken met het model. Deelnemers kunnen tevens hun eigen casuïstiek inbrengen en er is ruimte om samen in discussie te gaan over het model en de toepassing ervan.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
(De aanmelding verloopt via de site van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed)