Dag 1 – 9 maart

Digitalisering vraagt om intensievere samenwerking tussen culturele sectoren en instellingen en om het verbinden en opschalen van voorzieningen. Alleen op die manier kan de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed worden vergroot en kunnen mensen en middelen effectiever en efficiënter worden ingezet. Om hiervoor een goede basis te leggen is er het afgelopen jaar binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed hard gewerkt aan een nationale strategie voor voorzieningen voor digitaal erfgoed. In deze strategie Schudden voor gebruik wordt een aantal gedeelde principes, uitgangspunten en keuzes vastgelegd en worden taken en verantwoordelijkheden verhelderd. De strategie bevat ook de basis van drie werkprogramma’s voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

Als start van de Week van het Digitaal Erfgoed wordt deze nationale strategie gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de sectorale knooppunten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zullen de strategie bekrachtigen door de ondertekening van een gezamenlijk manifest.

Voor wie?
Deelname aan deze bijeenkomst is op uitnodiging. Naast de partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed zullen sleutelspelers van gebruikersgroepen, brancheverenigingen, erfgoedinstellingen, overheden e.a. aanwezig zijn. Er is ook ruimte voor pers.

Waar?
De bijeenkomst vindt plaats in het Spaansche Hof in Den Haag.

Meer informatie
Voor praktische informatie over deze dag kunt u contact opnemen met p.vankoetsveld[at]minocw.nl.