NDE-conferentie 2017

De toekomst van ons netwerk staat centraal tijdens het plenaire ochtendgedeelte. De uitwerking van de Nationale strategie krijgt een inspirerend vervolg, we delen de laatste inzichten heel graag met je! Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je nu gebruik maken van de NDE-resultaten? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we de kracht van ons netwerk nog verder uitbreiden en gebruiken? Wij vormen immers met ons allen het netwerk!

De conferentie vindt plaats tijdens het Erfgoed Event en vormt de aftrap van de Week van het Digitaal Erfgoed. Joachim Spyns (Koninklijke Bibliotheek van België) treedt op als ochtendvoorzitter. Je kunt deelnemen aan praktische deelsessies rondom NDE-voorzieningen waar instellingen gebruik van kunnen maken. En we hebben een primeur! We maken de uitkomsten van het eerste nationale onderzoek naar het digitaal bereik van ons erfgoed bekend.

Inschrijving voor de conferentie is helaas niet meer mogelijk, we hebben het maximaal aantal deelnemers bereikt.

Inschrijven voor de workshops tijdens de Week is nog wel mogelijk. Bekijk het programma met alle activiteiten per dag in de tabbladen bovenaan en gebruik de links om je in te schrijven. Inschrijven kan ook direct via het overzicht op Eventbrite.

Het programma

09.00-10.00 Inloop met koffie en thee

10.00-12.00 Ochtendprogramma

 • Opening door dagvoorzitter – Joachim Spyns (hoofd publiekswerking en communicatie, Koninklijke Bibliotheek van België)
 • De kracht van het netwerk – Lily Knibbeler (algemeen directeur KB en lid stuurgroep NDE)
 • NDE in perspectief-Afke van Rijn (Directeur Media en Creatieve Industrie, OCW), Rony Vissers (PACKED), Sanne Jansen (Mondriaan Fonds), Bram Opdam (Driebit) en Nienke de Wit (directeur Huizer Museum en deelnemer in Netwerk Zuiderzeecollecties).
 • Harde cijfers: nulmeting online bereik digitaal erfgoed
 • Het NDE gaat door – Annette Gaalman interviewt de knooppunten over de volgende fase in de samenwerking
 • Het archief in Groningen, de zangvereniging en hun website – Harry Romijn, Arnoud Goos en Zangvereniging de Volksstem
 • Verrassingsoptreden

12.00-13.30 Lunch

Tijdens de lunch kun je met de projectleiders in gesprek over projecten en samenwerking. Daarnaast kun je met je deelname aan de conferentie gratis een kijkje nemen op de beursvloer van het Erfgoed Event.

13.30-15.30 Parallelsessies

Het middagprogramma bestaat uit vier parallelsessies, waarvan je er in totaal drie kunt volgen:

 • Bruikbaar erfgoed
  Onze collecties krijgen veel meer context en betekenis door ze met elkaar te verbinden en zo open mogelijk toegankelijk maken. Maar waar begin je? Het afgelopen jaar is in verschillende projecten gewerkt aan theorievorming, hulpmiddelen en stappenplannen. De resultaten en ervaringen worden gedeeld en we kijken naar de vervolgstappen die we met elkaar kunnen gaan zetten in het vervolg van het NDE. Dit is de ideale opmaat voor de workshop waar je leert werken met de knowledge graph voor cultuur op 12 april.
 • De gereedschapskist voor duurzame toegang
  Duurzame toegankelijkheid is een van de grote uitdagingen van onze generatie. Wij zijn de eersten die methoden en grootschalige systemen ontwikkelen om digitale objecten voor de toekomst raadpleegbaar te houden. Het afgelopen jaar is in verschillende projecten gewerkt aan tools, stappenplannen, richtlijnen en andere hulpmiddelen voor duurzaam beheer van digitale collecties. Resultaten en ervaringen worden gedeeld en we kijken naar de vervolgstappen die we met elkaar kunnen gaan zetten in het vervolg van het NDE. Op 10 april volgt een verdiepende workshop.
 • Dicht op de huid
  De resultaten uit de nulmeting van het digitaal bereik zijn aanleiding voor discussie. Hoe gebruiken we de uitkomsten? Wat willen we eigenlijk nog meer weten over het digitale publieksbereik? Voer het gesprek met de onderzoekers en de projectgroep en werk mee aan de plannen voor het vervolgonderzoek. Je kunt met eigen indicatoren aan de slag tijdens de workshop op 12 april.
 • The story of our life
  De Acht van Chaam, de cultuur van het Brabants worstenbroodje, het Sinterklaasfeest, de Indische rijsttafel en Koningsdag. Voorbeelden van onze tradities en gebruiken met mooie verhalen die nog weinig voorkomen in gedigitaliseerde collecties. Verhalen die wij wel graag willen verzamelen, bewaren, verbinden en doorvertellen. Praktijkervaringen, theorieën en de NDE gereedschapskist in wording. Ook deze sessie krijgt een vervolg in een themadag op 13 april. De bijna religieuze beleving van de wielerkoers in Vlaanderen staat centraal in het Wielermuseum Roeselaere. Hoe vertelt het museum schitterende verhalen over unieke wielergewaden, de lijdensweg van het wielrennen, overwinningskelken en wielergoden? En wat is de functie van digitaal erfgoed in dit verband? Wetenschappelijk medewerker Dries De Zaeytijd  deelt praktijkervaringen met ons.

15.30-16.30 Netwerkborrel

Over de sprekers

Joachim Spyns is verantwoordelijk voor de Publiekswerking in de Koninklijke Bibliotheek van België. Hij is nauw betrokken bij het tentoonstellingsbeleid van de instelling en verantwoordelijk voor de marketingstrategie. Joachim behaalde een Master in de Geschiedenis, specialisatie Hedendaagse Geschiedenis met een minor in Politieke Wetenschappen (UGent) en volgde onder meer de aanvullende opleidingen ‘Marketing en Erfgoed’ bij Stichting Marketing en ‘Projectmanagement’ bij het Instituut voor Overheid (KULeuven).

 

Historica Lily Knibbeler werkt bij de Koninklijke Bibliotheek aan de nationale bibliotheek van de toekomst, waar lezers van alle leeftijden en met uiteenlopende ambities en mogelijkheden via het geschreven woord slimmer, vaardiger en creatiever kunnen worden. Als algemeen directeur van de KB geeft zij leiding aan de meer dan driehonderd KB’ers die hier elke dag aan werken en bouwt ze verder aan het netwerk van bibliotheken dat bijdraagt aan deze toekomst.

 

De directeur Media en Creatieve Industrie van OCW heeft een stevige basis als het gaat om de digitale aspecten van haar beleidsterreinen. Afke van Rijn studeerde Technische informatica aan de Technische Universiteit Delft en rondde in 1991 haar promotieonderzoek ‘Natuurlijke taalverwerking’ af. Afke heeft diverse directeursfuncties bij verschillende ministeries bekleed. Sinds eind 2016 heeft ze binnen OCW een rijk geschakeerd pallet aan disciplines: media (omroep, pers, journalistiek, mediawijsheid), audiovisuele industrie, film, architectuur, vormgeving, e-cultuur, archieven, bibliotheken en letteren.

Harry Romijn studeerde Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG en begon in 1992 als conservator van het GAVA (Gronings AudioVisueel Archief).  Nu is Harry adjunct directeur van RHC Groninger Archieven en hoofd van de afdeling Nieuwe Media, beeld en geluid. Daarnaast is hij actief betrokken bij het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven en voorzitter van AVA_net. Harry is aanjager van het Webarchief Groningen, een groeiende verzameling websites van Groningse organisaties, bedrijven en personen, over Groningse onderwerpen.

 

 Arnoud Goos is naast Coördinator Instroom bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, projectleider van het NDE-project Coördinatie webarchivering. Dit project is opgezet om meer zicht te krijgen op welke organisaties en instellingen zich in Nederland bezig houden met webarchivering en te inventariseren hoe en waarom zij delen van het web archiveren. Het doel is uiteindelijk onderzoeken op welke vlakken er (meer) samenwerking zou kunnen plaatsvinden. Als Coördinator Instroom is hij bij Beeld en Geluid onder andere verantwoordelijk voor webarchivering binnen het Instituut.

 

De locatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Het congrescentrum ligt op ongeveer tien minuten lopen van station Den Bosch. Kom je liever met de auto? Bij het congrescentrum is volop parkeergelegenheid en met een parkeerticket van 8 euro kun je er de hele dag staan.

Het rijksmonumentale congrescentrum werd in 1931 in gebruik genomen als veemarkthal en heeft jarenlang dienst gedaan als plek waar koeien en kalveren werden verhandeld. Tegenwoordig wordt er een heel ander soort handel gedreven, namelijk kennis en kunde.

Contact

Voor vragen en verdere informatie kun je contact opnemen met de organisatie.