Op 10 april organiseren we 4 verschillende activiteiten:

  • Arnhem: Workshop Altijd vindbaar – persistent identifiers
  • Delft: Netwerkbijeenkomst open erfgoed koffie
  • Arnhem: Workshop Gereedschapskist voorzieningen houdbaar
  • Amsterdam: Kick-off bijeenkomst Beeldbank Nederlands-Indie

Lees hieronder meer over de inhoud van de activiteiten en de inschrijving.

Voor altijd vindbaar? Workshop Persistent identifiers

10.00 – 12.30 uur, Gelders Archief, Arnhem

In deze instapworkshop staat de toepassing van persistent identifiers centraal. Persistent identifiers zijn een middel in de strijd tegen linkrot: het fenomeen dat objecten in uw digitale collectie niet meer goed vindbaar zijn nadat de oorspronkelijke webadressen veranderd zijn. De verwijzingen die van externe websites en aggregatoren als Europeana naar uw collectie gaan, lopen dan dood. In deze workshop staat het duurzaam vindbaar en toegankelijk maken van de digitale collectie (en de website) van uw organisatie centraal. U leert hoe u persistent identifiers (PID’s) toepast en welk type identifiers voor uw instelling geschikt is.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
(De aanmelding verloopt via de site van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed)

Netwerkbijeenkomst: Open Erfgoed Koffie Delft NDE-special

10:00-11:30 Stadscafé De Waag, Delft

Foto: Mark CC BY-NC-ND 2.0

Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed organiseert DEN een speciale Open Erfgoed Koffie: de NDE-special. Woon je in (de buurt van) Delft en werk je met (digitaal) erfgoed? Drink dan een kopje met ons mee in Stadscafé de Waag. Tamara van Zwol van Erfgoedhuis Zuid-Holland zal een inleiding verzorgen over het project Verkenning Digitalisering Erfgoedcollecties.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Workshop De gereedschapskist van voorzieningen voor duurzame toegankelijkheid

13.30 – 16.30 uur, Gelders Archief, Arnhem

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid heeft in 2015 een internationaal onderscheiden studie uitgevoerd naar het delen van voorzieningen voor duurzame toegankelijkheid, in opdracht van het ministerie van OCW en onder de vlag van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In deze workshop gaan we in op deze ‘gereedschapskist’ met voorzieningen (opslag, systemen, infrastructuur, tools voor migratie en emulatie, maar ook zaken als handreikingen, stappenplannen, standaarden en richtlijnen, SLA’s et cetera). Het achterliggende idee is dat collectiebeherende instellingen in Nederland een enorme stap voorwaarts maken als we, waar mogelijk, binnen de erfgoed- en onderzoekssector bestaande voorzieningen zoveel mogelijk delen en nieuwe voorzieningen zoveel mogelijk samen ontwikkelen. In deze workshop kijken we welke rol uw instelling kan spelen in het domeinoverstijgende netwerk van nationale voorzieningen.

Deze workshop is volgeboekt. Aanmelden voor de interesselijst kan nog wel.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden
(De aanmelding verloopt via de site van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed)

Besloten bijeenkomst op uitnodiging: Beeldbank Nederlands-Indie

Kick-off bijeenkomst met partners van de Beeldbank Nederlands-Indie