Dag 3 – 12 maart

De digitale collectie Nederland: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar
12 maart 2015
De Winkel van Sinkel, Utrecht

De derde bijeenkomst in de week van het Digitale Erfgoed vindt plaats op donderdag 12 maart in Utrecht. De dag is bestemd voor managers van collectiehoudende instellingen, professionals die betrokken zijn bij beheer en behoud van digitale collecties en voor gebruikers van content.
Het doel van de dag is enerzijds om deze doelgroepen te informeren, maar anderzijds ook om te discussiëren over wat de implementatie van een dergelijke strategie betekent voor (kleinere) instellingen, over voor- en nadelen, randvoorwaarden en mogelijke knelpunten.

De ochtend heeft een informerend karakter en staat voornamelijk in het teken van algemene informatie over de ontwikkelde nationale strategie en de daaruit voortkomende werkpakketten zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Wat is het, voor wie en wat betekent dit in de praktijk?
Tevens zal in dit gedeelte ook een korte presentatie plaatsvinden van de uitkomsten van de rondetafelgesprekken met experts van aangrenzende domeinen, die op dinsdag 10 maart hebben plaatsgevonden in Amsterdam (zie hiervoor programma dag 2).

Het middagprogramma heeft naast een informerend aspect, meer ruimte voor interactie. Het programma bestaat uit 2 x 5 parallelsessies waarin de praktische toepassing van de nationale strategie centraal staat. Sinds enige tijd worden al samenwerkingsprojecten uitgevoerd die goed in het programma van de nationale strategie passen en die met hun doelstellingen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van één van de gedefinieerde werkpakketten.
In de parallelsessies zullen de projecten en de (tot nu toe) behaalde resultaten kort worden gepresenteerd, maar daarnaast zal er voor de toehoorders ook ruimschoots gelegenheid zijn om een terugkoppeling te maken naar hun eigen situatie en antwoorden te vinden op vragen zoals: wat wil ik van het Netwerk Digitaal Erfgoed? Wat heb ik hieraan? Hoe pas ik hierin? en nog belangrijker: Hoe kan ik meedoen?

Het middagprogramma wordt afgesloten met een plenair gedeelte en een borrel. Het complete programma kan hier gedownload worden.

download programma

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie te maken heeft met behoud en beheer van digitale content en voor gebruikers van digitale content.

Wanneer en waar?
Donderdag 12 maart 2015.
Aanvang 10.00 uur tot 16.30 uur.
De Winkel van Sinkel
Oude Gracht 158
3511 AZ Utrecht

Deelname en kosten
In tegenstelling tot eerdere berichten is niet meer mogelijk om u aan te melden omdat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn.